For nesten to år siden fikk faren min flytte hjem etter ett- og et halvt år på syke- og helsehus. Dette etter å ha vært utsatt for en alvorlig stupeulykke. Før ulykken var pappa en mann som bidro på mange plan i samfunnet. Han var aktiv i arbeidslivet, var fosterfar, og bidro også i frivillige verv. Fotballtrener, oppmann i svømmeklubb, styremedlem i frivillige organisasjoner for å nevne noen.

Etter stupeulykken har pappa vært avhengig av å ha BPA (brukerstyrt personlig assistent) rundt seg hele døgnet da han ble lam fra skuldrene og ned. Uten denne BPA-ordningen vet jeg ikke hvordan vi skulle fått hverdagen til pappa til å gå rundt. For en ting er pappas livskvalitet, men en annen ting er tryggheten på at det alltid vil være noen kvalifiserte til stede for å hjelpe pappa dersom noe alvorlig skulle skje. Vi har vært helt avhengig av assistenter med god opplæring og kompetanse på behovene pappa har.

Trondheim kommune har lenge vært blant de beste i klassen når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse. Nå har kommunen utlyst en konsesjonsavtale som reduserer timepris hos BPA-leverandører fra 467 kroner til 412 kroner. Dette diskvalifiserer både de erfarne og seriøse aktørene, og gjør at mer useriøse aktører kommer på banen, noe som kan medføre at tjenestekvaliteten svekkes. For meg som pårørende gjør dette meg urolig for pappas fremtid.

Brukermedvirkning og likeverdige tjenester er viktige verdier i Norge i dag. Det er tydelig at dette ikke er verdier som fremkommer i den nye konsesjonsavtale. Ved en slik ny avtale ønsker Trondheim kommune blant annet å legge begrensninger på reisevirksomhet til funksjonshemmede innbyggere på maks 28 reisedager utenfor landets grenser i året. Man kan søke kommunen om mer, men hvilke andre innbyggere i Trondheim må be om tillatelse for å reise utenlands? Loven sier dessuten at kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal høres i alle saker som har med funksjonshemmede å gjøre. Det har ikke blitt gjort i dette tilfellet.

Kjære Trondheim kommune, er det slik vi vil behandle innbyggerne våre? Alle våre innbyggere burde bli behandlet med respekt og medmenneskelighet. Vi ønsker å være en attraktiv og trygg kommune for alle. Med en slik konsesjonsavtale som legges frem nå, ser det dessverre ikke slik ut.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!