Kjell Dønheim skrev et glimrende innlegg om det glemte dramaet som fant sted i Norskehavet vest for Frøya dagen før invasjonen av Norge 9. april 1940.

«HMS Glowworms» heroiske kamp mot en ti ganger så stor motstander er dessverre sørgelig ukjent her til lands, men hos våre naboer på den andre siden av Nordsjøen kjenner krigsinteresserte briter godt til historien om kapteinløytnant Roope og hans modige menn.

Petter Krogstad skriver innlegget på vegne av grunneierne. Foto: Petter Krogstad

Til glede for Dønheim kan vi opplyse at det jobbes for å få gitt dem den oppmerksomheten og hederen de fortjener, også i Trøndelag.

Som grunneiere av fylkets vestligste punkt, fiskeværet Kya, har vi vært i kontakt med Royal Navy med tanke på å få reist en bauta og en minneplakett ut mot storhavet.

Detaljer om minnesmerkets størrelse og utseende, samt hvordan det skal fullfinansieres er ennå ikke helt klart, men vårt mål er at det skal avdukes den 8. april 2025 kl. 10.24, nøyaktig 85 år etter at «Glowworm» gikk ned og 109 av hennes tapre menn fikk en våt grav vest i havet.

Bølger utenfor Kya. Foto: Petter Krogstad

Vi ser for oss at representanter fra Royal Navy vil være til stede, og forhåpentligvis også kanskje noen etterkommere av de falne.

Kjell Dønheim og alle andre med interesse for krigshistorie og maritime stordåder vil selvsagt også bli invitert ut til Kya denne dagen.

Sett gjerne et merke i kalenderen allerede nå, og kryss fingrene for at vi skal få kunne gi disse glemte heltene den hederen de fortjener.

Har du en hjertesak? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!