De fleste elevene i skolen trives, men mange elever kjeder seg, gruer seg, har lavere trivsel og motivasjon på skolen. Så, hva kan vi gjøre med dette?