Det er ikke lenger noe tema om biskopen er mann eller kvinne. Kvinnene har funnet sin selvsagte plass i kirkens ledelse.