Mens treningssyklistene blir flere og sprekere, er det stadig sjeldnere å se ungdom sykle til skole og trening.