Jeg blir både veldig opprørt, trist og nesten målløs over hvor arrogant man kan tillate seg å være, når man ikke trenger å kjenne reelle, alvorlige feil og mangler på kroppen, og når man ikke lenger har pasientkontakt!

Bakgrunnen for kraftutsagnet mitt kan leses i artikkelen om Helseplattformen (heretter HP) på NRK.no fra 30. november og i lignende artikkel i Adressa fra 1. desember, der ledelsen i HP uttaler seg om status rundt feil og mangler i det nye datasystemet.

Det er bra at modige fastleger tør å stå frem med sin opplevelse av og mistillit til dette systemet, for vi som jobber på St Olav opplever stort sett at våre bekymringer blir møtt med utsagn som «alle nye systemer krever litt tid til feilretting og tilvenning», «selv om informasjonen ikke kom frem, betyr det ikke at det er alvorlig for pasienten» og «dere må bare endre arbeidsflyten deres, så går dette bra».

Feilene i systemet er ikke små bagateller som kan fikses på et par dager. Tvert imot – HP og Epic har ikke klart å løse dem de siste to åra (!), heller ikke etter «testen» med GoLive av systemet for Trondheim kommune 30. april i år. Flere av feilene som ble oppdaget da, er de samme som vi opplever på St. Olav nå. Da er det toppen av arroganse og – vil jeg påstå – ignoranse å komme med tilsvar av typen «vi jobber med saken», «dette er snart løst» og «vi deler deres bekymring».

Vi ble av Epic forespeilet et datasystem som kommuniserer bedre - både ut av, innad i og inn til sykehuset - enn det vi hadde fra før, og HP lovet det samme.

HP har vært på flere besøk til andre sykehus rundt om i Europa, og de hevder i etterkant at alle disse sykehusene er veldig fornøyde med datasystemet fra EPIC, noe som er vanskelig for oss å ettergå. Det er uansett til dels svært store forskjeller i organisering av helsevesen og tilbud om helsetjenester til befolkningen i forskjellige land i Europa, eksempelvis forskjeller mellom Norge og Nederland, mellom Norge og Storbritannia og til og med mellom Norge og Danmark. Så hva disse besøkene med angivelig positive tilbakemeldinger om systemet egentlig har hatt for utsagnsverdi for hvordan dette datasystemet vil fungere for oss hjemme i Norge, er uklart for meg.

Epic har gode selgere og har tjent veldig gode penger på dette salget, men HP ser ikke ut til å ha forstått hva som reelt kan innfris av deres løfter og – etter min mening «luftslott». Og de oppviser i tillegg en stor vilje til å bruke av skattebetalernes penger på å innføre et system som baserer seg på et amerikansk regnskapssystem fra slutten av 70-tallet.

I skrivende stund er antall undersøkelser som utføres på radiologisk avdeling på St. Olav redusert til 75 prosent av normalen, for å lette overgangen til Epic. Mine kolleger og jeg jobber mange og dyre overtidstimer for å prøve å få unna jobben, men vi opplever at systemet både er tungrodd og feilaktig på mange måter. Vi klarer derfor ikke å beskrive like mange undersøkelser som før. Dersom en fastlege f.eks. har henvist en pasient til en CT-undersøkelse, der vi gjør alvorlige funn i undersøkelsen, må vi faktisk ringe og stå i telefonkø til legekontoret fordi vi ellers ikke er sikre på om fastlegen og pasienten får det potensielt behandlingskrevende svaret. Kanskje kunne noen fra HP ha forsøkt å «ta på seg våre sko» ved å forsøke å logge seg inn i systemet og selv gjennomføre en arbeidsflyt eller tre?

Jeg vet ikke hvilket budsjett som betaler disse overtidstimene, men fra neste uke skal vi være oppe i normal drift,. Det betyr med stor sannsynlighet både flere overtidstimer og lenger ventetid for å få svar. Pengene kunne uansett ha kommet mange flere pasienter til gode dersom vi hadde et fungerende datasystem. Samtidig forsøker Epic og HP å fikse dette systemet, som fremstår gammeldags, tungrodd og ikke i det hele tatt tilpasset norske forhold. Hvor disse pengene kommer fra, vet jeg heller ikke.

Når kan pasientene i Trondheim spesielt, men også i Trøndelag generelt, ettersom St. Olav er regionsykehus for hele fylket, forvente å få like rask helsehjelp og god kommunikasjon inn i og ut av sykehuset, som vi hadde før 12. november? Hvor mange pasienter er det akseptabelt at skal lide for dette mangelfulle datasystemet? Og; hvem fører regnskap over hvor mange som blir utsatt for dårligere, forsinket, eventuelt manglende helsehjelp og ikke minst hva dette har for kostnader for enkeltindividet, som hver pasient jo faktisk er? Jeg bare lurer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe