Flertallet av Trondheims seniorer lever sine liv uten hjelp fra kommunale tjenester. Målet er at alle seniorer i Trondheim gjør noe aktivt i egen hverdag, er med i et fellesskap og er engasjert i noe som oppleves meningsfylt.

I 2015 ble Trondheim del av WHO sitt nettverk av aldersvennlige byer. Kommunen har etablert samarbeid på tvers av ulike sektorer for å sikre at for eksempel boliger og nærmiljø tilrettelegges for eldre. Trondheim har også opprettet transporttilbudet 67+ i deler av byen. Vi vil ha mer av dette.

I Trondheim blir det 2000 flere innbyggere over 80 år i neste valgperiode. Neste valgperiode blir avgjørende for å sikre kapasitet, fagfolk og kompetanse for befolkningsendringen vi ser starten av nå. Eldreomsorgen har vår aller høyest prioritet.

1940-tallsbarna ønskes velkommen inn i seniorenes rekker, skriver Emil Raaen og Trude Basso fra Arbeiderpartiet i Trondheim. Foto: Kollasj

Vi vil tilrettelegge for at eldre som kan bo hjemme skal få gjøre det. Kommunen har gode aktivitetstilbud for eldre med ulike behov og interesser. Dette må bli bedre kjent i befolkningen og vi skal støtte videreutvikling av tilbudene. Frivilligheten i Trondheim står sterkt, men små grep kan gjøre organisering og koordinering enklere.

Mange pårørende gjør en formidabel innsats. Det er ofte en tung jobb og vi vil øke kapasiteten for avlastning. Eldre som får en forverring av helsesituasjonen, eller som har vært innlagt på sykehus, trenger ofte et opphold i helsehus eller sykehjem før de kan flytte hjem igjen. I valgperioden vil vi prioritere å øke antallet avlastnings- og korttidsplasser med 50 prosent. Kommunen skal ta imot innbyggere som har vært innlagt på St. Olavs hospital på en måte som oppleves effektiv og god for både pasienter og helsepersonell.

I neste valgperiode skal minst 100 nye sykehjemsplasser stå klar. Sykehjem som skal rehabiliteres skal alltid utvides der det er teknisk mulig.

Trondheim Arbeiderparti ønsker å videreutvikle samarbeidet med ideelle aktører. Vi ønsker ikke at kommersielle tilbydere som skal tjene penger på skattefinansiert eldreomsorg blir en del av tilbudet i vår kommune. Vi vet at evne og vilje til nytenkning er stor både i de kommunalt drevne omsorgstjenestene og hos ideelle samarbeidspartnere.

Nok folk på jobb og rett kompetanse på rett sted til rett tid blir avgjørende for en god eldreomsorg fremover. Dette, sammen med tett lederoppfølging, er også nøkkelen til å få ned sykefraværet som i dag varierer mye mellom sykehjem. Trondheim skal være en heltidskommune også innen helse- og omsorgstjenestene. Derfor skal vi fortsette jobben mot målet om hele stillinger. Like fullt skal Trondheim tilrettelegge bedre for at folk med redusert arbeidskapasitet, eller pensjonister som ønsker å jobbe lenger, også blir inkludert i arbeidsstokken.

Vi har fått tilbakemelding fra helsearbeidere som kjenner på ikke alltid å ha kompetansen de skulle ønske de hadde i møte med pasienter med komplekse og sammensatte medisinske behov. Da må vi som politikere kreve at faglig utvikling prioriteres høyt selv når oppgavene står i kø. Vi ønsker et tettere faglig samarbeid mellom fagmiljøer i kommunen og på sykehuset og har ambisjon om å bli en ledende kommune innen samhandling.

Trondheim Arbeiderparti ønsker 1940-tallsbarna velkommen inn i seniorenes rekker! Vi skal ta godt vare på dere når dere trenger det!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe