I et debattinnlegg 20. mars stiller NAF flere spørsmål om løsninga i krysset mellom Fjordgata og Søndre gate. De foreslår at krysset endres tilbake til sånn det var før ombygginga i 2021.

I 2021 bygde Trondheim kommune ny sykkelveg på nordsiden av Fjordgata, som krysser Søndre gate. Vegdirektoratet stiller krav om at det ikke kan være konflikt mellom kjørende og syklende i signalanlegg begrunnet med trafikksikkerhet. For å unngå store forsinkelser for all trafikk i krysset har høyresvingene biler fått et eget felt. NAF sitt forslag om å la rett frem-trafikk og høyresvingene dele høyre felt er ikke mulig å få til uten store endringer i trafikksignalene som vil forsinke alle typer trafikk i krysset.

Dagens kryss er adskillig bedre for gående og syklende enn den gamle løsningen, der folk som skulle krysse Søndre gate måtte krysse veien i to omganger med en trafikkøy mellom.

Det er derfor ingen planer om å endre krysset tilbake. Det ses på muligheten for å gi tilgang til Gryta via Brattørbrua i stedet, som igjen gjør at det ikke er nødvendig med høyresving i krysset med Søndre gate, og rett frem-trafikken i Fjordgata kan gå fra høyre felt som før.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!