Når man kjører Fjordgata vestover fra Kjøpmannsgata kommer man til krysset med Søndre gate. Der har det «alltid» vært to felt. Tidligere var det høyre feltet forbeholdt trafikken som skulle rett frem og til høyre (ned mot jernbanen), og det venstre feltet var forbeholdt trafikken som skulle til venstre opp Søndre gate.

For en tid tilbake ble dette lagt om. Nå er det høyre feltet forbeholdt kun de som skal til høyre, mens det venstre feltet skal benyttes både av de som skal Fjordgata rett frem mot Ravnkloa og de som skal til venstre opp Søndre gate. Denne endringen av trafikkmønsteret synes for oss merkelig og svært uheldig.

Vi har ikke foretatt trafikktelling i det aktuelle krysset, men basert på synsinntrykk over lang tid er det minst 80 prosent av de kjørende som skal enten til venstre eller rett frem, og særlig i rushtiden kan det ofte være stillestående kø opp Søndre gate fra Fjordgata til Olav Tryggvasons gate. Det betyr at de som står i venstre felt i Fjordgata ikke kommer seg inn i Søndre gate, og dermed sperrer de også for den trafikken som skal rett frem mot Ravnkloa.

Det betyr igjen at det skapes kø i Fjordgata av biler som «bare» skal rett frem, men de kommer seg ikke gjennom krysset med Søndre gate på grunn av de som ikke kommer seg til venstre inn i Søndre gate. I ytterste konsekvens – og dette skjer ofte – skaper det også kø i Kjøpmannsgata, der trafikken som kommer fra Olav Tryggvasons gate og skal til venstre inn i Fjordgata, blir stående i Kjøpmannsgata på grunn av stillestående kø i Fjordgata, og dermed sperrer for den trafikken som skal videre nordover i Kjøpmannsgata.

Mange har reagert på den forverrede trafikksituasjonen i Fjordgatas østre del etter omlegging av trafikkmønsteret, og det synes åpenbart at det generelt er en langt bedre løsning å la rett-frem-trafikk og høyresvingene dele det høyre feltet og la trafikk til venstre ha det venstre feltet alene.

Vi har tre spørsmål i den anledning:

  1. Hva var årsaken til at man forlot den «gamle» løsningen, der trafikk til høyre og rett frem delte det høyre feltet?

  2. Mener ansvarlig etat at trafikkforholdene her er blitt bedre etter omleggingen?

  3. Er det trolig at man vil gå tilbake til gammel løsning, og hvis «ja», når vil dette kunne skje?

Vi ber om svar fra ansvarlig etat i denne spalten.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!