Norunn Krokeide (MDG). Foto: Rune Petter Ness

Forventningene er store til Nasjonal Transportplan (NTP) som blir lagt fram nå i mars. I Trøndelag har vi jobba for å få på plass økt kapasitet, elektrifisering og bedre spor i mange år. Det er på tide at hele Norge og ikke bare vi trøndere anerkjenner Trøndelag som et knutepunkt for tog i landet. Det er på tide at vi setter ambisiøse politiske mål for hva vi skal bruke jernbanen til i hele landet fra sør til nord – og øst til vest.

Guri Heggem (Sp). Foto: Christine Schefte

Hvem har ikke hørt dette før? Alle har hørt om to tog i timen. Å innføre to tog i timen på Trønderbanen betyr at vi øker kapasiteten på persontrafikk til det dobbelte ut fra hva vi har i dag, og. To tog i timen vil føre til at flere tar toget blir et reelt alternativ for mange flere. Toget blir mer tilgjengelig som transportmiddel til og fra jobb, trening, studier og besøk hos bestemor. Dette kapasitetsløftet sammen med elektrifisering på de delene av Trønderbanen som gjenstår vil bidra til at Trøndelag settes bedre i stand til å nå klimamålene våre. Og det har vi behov for, fylket midt i Norge er en miljøsinke hvis vi skal legge transportstatistikk til grunn. Biltrafikken øker, og med det øker utslippene. Byvekstavtalen er basert på nullvekstmålet. Når biltrafikken øker betyr det også at vi ikke når er på vei vekk fra nullvekstmålet, og får utfordringer i byområdet med luftkvalitet og trafikkork. og dette må vi snu Legger vi bedre til rette for at folk kan ta toget og la bilen stå, vil utslippene og biltrafikken gå ned.

Det har vært mange diskusjoner om billettprisene på tog i det siste. Og det skjønner vi godt. Pris er et viktig virkemiddel for å få folk til å endre vaner. Elbilene fikk i sin tid slippe å betale bompenger, et bevisst virkemiddel for å få flere til å kjøpe og kjøre elbil. Det samme må vi gjøre med billettprisene på toget. Og det henger sammen med kapasitet. Får vi flere som reiser, og større billettinntekter per person er det lettere å holde prisen lav. Øker vi kapasiteten, ved å kjøre to tog i timen, vil det bli flere seter tilgjengelig og med det vil prisene gå ned. Dette er å bruke jernbanen som et politisk virkemiddel for å endre transportvaner og for å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

Trøndelag er Norges midtpunkt. Vi mener dette også gjelder tog. I Trøndelag møtes Dovrebanen og Rørosbanen på Støren og blir til Trønderbanen. Meråkerbanen forbinder oss med Sverige. Nordlandsbanen starter i Trondheim og går til Bodø. Transportpolitikk blir fort mye tall, sist med en såkalt «KVU Green-rapport» i fjor høst, en teknisk rapport eller et regneark som ser på disse jernbanestrekningene isolert sett. Vi må løfte blikket og se jernbane i en sammenheng på nasjonalt nivå. Hva ønsker vi å bruke disse banestrekningene til? Det skal sies at rapporten nevner i et lite avsnitt at det vil ha en positiv effekt om Rørosbanen elektrifiseres, fordi en da kan kjøre samme type materiell på både Rørosbanen og Dovrebanen. Det vil øke kapasiteten og legge bedre til rette for økt fleksibilitet for persontog og godstog på begge disse strekningene, i tillegg til at felles beredskap er økt. Igjen: Hvordan vil vi transportere gods og mennesker i årene framover? Utviklingen av trøndersk jernbane har gått i sneglefart, mens alternativene til toget har blitt mer og mer attraktive. Nå er det på overtid at det går fremover.

Vi har store forventninger til den kommende NTP. To tog i timen og elektrifisering øker transportkapasiteten og setter oss bedre i stand til å nå felles klimamål. Det er avgjørende for utviklingen av Trøndelag i fremtiden med tanke på persontransport, næringsliv, beredskap og klima. To tog i timen må realiseres nå.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!