Trøndelag Høyre blir meget bekymret når vi høre at helsevesenet ikke har kapasitet til å behandle unge som sliter med spiseforstyrrelser. Det viktigste som kan gjøres, er å sikre at ungdom får riktig hjelp og behandling, og det må skje raskt.

En undersøkelse gjennomført av forskere ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) på Oslo universitetssykehus, har sett på utbredelsen av spiseforstyrrelser i Norge. I undersøkelsen svarer én av tre jenter i alderen 16-19 år at de opplever store problemer når det gjelder mat, kropp og spising. Hver tiende ungdom på videregående skole oppfyller kriteriene til en spiseforstyrrelse, og for jenter er tallet 16 prosent.

Helseforetakene sier de aldri har behandlet flere (62 prosent oppgang 2019-2020), og at de bruker mer tid og penger på å behandle unge med spiseforstyrrelser. Forskjellene i gjennomsnittlig ventetid for helsehjelp hos BUP er mellom helseforetakene. For eksempel må unge som søker hjelp hos BUP i Helse Midt-Norge, vente nesten to uker lengre på helsehjelp enn unge i Helse Vest.

Høyre mener regjeringen må prioritere denne utfordringen og ikke la unge blir dårligere mens de venter på hjelp. Ventetiden må ned, det må prioriteres mer penger til behandling av spiseforstyrrelser. En del av løsningen er også styrket samarbeid med private og ideelle organisasjoner.

Dessverre går regjeringen motsatt vei, de kutter i bevilgningen til Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS), Norges største lavterskeltilbud for spiseforstyrrelser, og de vil avvikle fritt behandlingsvalg fra 2023. Fritt behandlingsvalg er en ordning som har åpnet for at flere får nettopp den behandlingen de trenger for spiseforstyrrelser, raskere.

Trøndelag Høyre vil ha handling nå. Siden regjeringen ikke leverer, mener vi fylkeskommunen som har ansvar for folkehelsearbeidet og eier de videregående skoler kan ta ansvar. Høyre løfter spørsmålet i fylkestinget i oktober: Hva kan fylkeskommunen bidra med, og hvordan er situasjonen for ungdom med spiseforstyrrelser i Trøndelag?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe