Langt mer enn forestillingen om nye bygg, bør campusplanleggingen ta utgangspunkt i innholdet i gode studie- og forskningshverdager.