Med nytt politisk flertall i Trøndelag fikk Nidaros Toppidrettsgymnas anledning til å etablere seg i Trondheim. Fra høsten 2024 skal de tilby sjakk, kampsport, og fotball i kombinasjon med studieforberedende. Nå kommer det nok en privat aktør på banen og utfordrer det offentlige skoletilbudet.

På Wang toppidrettsgymnas sine nettsider kan vi lese at de starter opp i Trondheim fra høsten 2025. Dette bekreftes i Adressa 22. januar, av Håvard R.F. Johansen, toppidrettssjef ved Wang. Nok en privat aktør vil altså etablere seg i Trondheim, og de annonserer oppstart før departementet engang har vurdert søknaden. Hvilke idretter de vil tilby er ikke avklart, men det er grunn til å tro at de i tillegg til mindre idretter vil starte opp med håndball, turn, eller andre breddeidretter. Dette er idretter som mange trønderske ungdommer driver med, og som vil kunne gi økt elevgrunnlag for skolen.

Ståle Bonsaksen. Foto: Privat

For hver elev som går på en privat videregående skole, må fylkeskommunen dekke 85 prosent av elevsatsen, en sats som fastsettes av staten. I dag utgjør dette omtrent 120 000 kroner per elev. Dette er penger som dermed tas fra elevene i fellesskolen. I tillegg må fylkeskommunen finansiere skoleskyssen til elevene i private skoler. Det samme gjelder spesialundervisning.

Ved etablering av enda en privat aktør, vil det derfor bli mindre penger til de offentlige skolene i Trøndelag. Kutt som elevene ved de videregående skolene blant annet i Åfjord, Grong, Rørvik, Oppdal, Røros og Hitra vil få merke. Lærerne må drive opplæring med mindre ressurser og muligens færre kollegaer enn i dag. Det betyr flere sammenslåtte klasser, mindre penger på vikarbudsjettet, eller mindre ressurser til læremidler og nødvendig utstyr. Skolene kan også bli nødt til å kutte i tilbud, både på yrkesfag og på studieforberedende.

Siri Denstad Langlo. Foto: Privat

At ingen av de to nevnte private skolene ønsker å tilby yrkesfag er ikke overraskende. Yrkesfag er kostbart. At det offentlige sitter igjen med de kostbare oppgavene, er en konsekvens vi kjenner igjen fra privatiseringen i helsesektoren.

Utdanningsforbundet Trøndelag mener det også er bekymringsverdig at verken Nidaros idrettsgymnas eller Wang toppidrettsgymnas har tariffavtaler med sine ansatte. Tariffavtaler sikrer ansatte likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår samt rett til forhandlinger og medbestemmelse. Et organisert og regulert arbeidsliv er kjernen i den norske arbeidslivsmodellen.

Vi forventer at idretten, Olympiatoppen og politikerne i Trøndelag slår ring om det gode og mangfoldige fylkeskommunale skoletilbudet. Et skoletilbud som både danner og utdanner trønderske elever. Et skoletilbud som tilbyr kreative fag, yrkesfag, studieforberedende fag og idrettsfag for alle ungdommene våre. Uavhengig av bosted og foreldrenes økonomi.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!