Arbeidet med ny E6 fra Ranheim til Værnes skaper usikkerhet og frykt for ras. Nye Veier må vise mye større åpenhet enn de har gjort hittil.