Selv kunst- og kunnskapsinstitusjonene er uvillige til å fire på kravet om nytt og stort. Er det rart vi taper klimakampen?