Politikere fra kommunene rundt Trondheim er kritiske til Miljøpakken og mener at de betaler for mye i bompenger og får for lite igjen.

De har bare delvis rett i dette, men er i det minste på linje med innbyggerne som lenge har gitt uttrykk for misnøye med ordningen.

Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp) og fylkesleder i Sør-Trøndelag Senterparti, Jorid Jagtøyen krever endringer i Miljøpakken. De mener det er feil at folk som bor utenfor byen må betale for prosjekter i Trondheim. Særlig er de provosert over utspillet om å bruke penger fra Miljøpakken til gang- og sykkelvei i Bymarka.

Les saken med Husby og Jagtøyen her

Det siste er forståelig, det er all grunn til å se kritisk på hvilke tiltak som skal finansieres med Miljøpakken. Men det er diskutabelt hvor urettferdig den egentlig er. Med penger herfra får reisende til og fra Trondheims nabokommuner rimeligere bussbilletter, og den nye firefeltsveien som bygges mellom Heimdal og Melhus, vil være nyttig for alle de som pendler til Trondheim fra sør.

Også Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap) er kritisk til hvor stor nytte innbyggerne i hennes kommune har av Miljøpakken. Trolig har hun en bedre sak enn Husby og Jagtøyen. Det er ikke planlagt mange prosjekter på østsiden av byen. En annen svakhet ved plasseringen av bomstasjonene er at belastningen er svært ujevn mellom bydelene i Trondheim.

Politikerne Adresseavisen har intervjuet, snakker på vegne av mange. I Skaun og Melhus jobber halvparten av alle arbeidstakerne i Trondheim. I Klæbu og Malvik pendler to av tre til byen.

I en rapport fra Statens vegvesen som tar for seg rettferdighet i bomringen, går det frem at det er relativt små forskjeller i kostnad per bilist mellom Trondheim og randkommunene. Folk i Melhus og Malvik betaler noe mer, i Skaun noe mindre. Kostnaden er høyest for dem som bor i Klæbu, men der er pengene øremerket.

LES OGSÅ LEDEREN: - Det må bli mer åpenhet om Miljøpakken

I de nasjonale retningslinjene for bomveier står det at det ikke stilles samme krav til direkte sammenheng mellom nytte og betaling når det gjelder bomringer rundt byer som for rene bomveier. Dette fordi ordningen består av flere prosjekt som har innvirkning på et større område og som til sammen bidrar til økt fremkommelighet for alle.

All kritikk kan ikke avfeies. Miljøpakken trenger mer åpenhet, og noen endringer kan gjøres ved neste revidering. At bomstasjonene vekker misnøye er naturlig, men ingen kan kreve at pengene utelukkende skal gå til prosjekter de selv har nytte av.