Det sier Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap).

Hun har registrert kritikken som Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp) og leder i Sør-Trøndelag Senterparti, Jorid Jagtøyen, rettet mot Miljøpakken i Adresseavisen denne uka. Aune mener de har gode poenger i sin kritikk, men at det er innbyggerne øst og nord for Trondheim som nå må få mer igjen gjennom Miljøpakken.

- Jeg er enig med Jagtøyen og Husby i at randkommunene bidrar mye og må få mer igjen fra Miljøpakken. Men alle fakta tilsier at dette i størst grad gjelder Malvik, ikke Melhus og Skaun. I en fersk rapport Statens vegvesen har utarbeidet om Miljøpakken viser tallene at malvikingene er blant dem som betaler mest per innbygger i bompenger, men det finnes ingen prosjekter øst for byen som finansieres. Vi får ingen ny hovedvei gjennom Miljøpakken, slik de får gjennom E6 sør-prosjektet. Derfor er det Malvik sin tur nå når Miljøpakke del tre skal settes sammen, sier Aune.

Miljøpakken er bra

Ingrid Aune understreker at hun synes Miljøpakke Trondheim er et godt prosjekt som har gjort hele trondheimsregionen bedre.

- Det er et supert tiltak. Alle i regionen har fått lavere priser på buss- og tog og mer miljøvennlig transport. Det er jeg veldig tilfreds med. Det er et gode som alle innbyggerne i og rundt Trondheim nyter godt av. Rapporten fra Statens vegvesen viser at klæbyggen betaler mest i bompenger i gjennomsnitt, men de får også mest igjen for pengene de legger inn i form av nye veier. I Malvik, Melhus og Trondheim er bompengebelastningen nokså lik. Men Miljøpakken har ingen prosjekter øst for Trondheim. Det må vi nå få på plass, sier Ingrid Aune.

Få noe igjen for pengene

Malvikordføreren mener at dersom et spleiselag som Miljøpakken skal få aksept blant innbyggerne, så må alle som bidrar i spleiselaget få noe igjen for pengene sine. Derfor vil hun nå argumentere for at flere prosjekter øst og nord for Trondheim legges inn under Miljøpakkens del tre.

- Vi har ventet lenge på et park & ride anlegg på Være. Det må på plass. Vi forventer også bred støtte til planene om å legge jernbanen i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, og på den måten få flyttet jernbanen vekk fra fjæresteinene ved Trondheimsfjorden. Da kan vi få til sammenhengene sykkelvei fra Malvik til Trondheim. Nå blir det opp til oss i Malvik å komme opp med gode prosjektet vi vil legge inn i Miljøpakken. Bombelastningen for malvikingene er store. Det er bomstasjon på Ranheim på Være og på Leistad – den siste krever betaling for internkjøring innenfor Malvik kommune. Vi må se om dette kan bli endret nå som Miljøpakkens del tre skal på plass, sier Aune.

Mest bompenger i Klæbu

I rapporten som har evaluert Miljøpakken går det frem at det er beboerne i Klæbu har størst bompengebelastning av bompengesystemet i Miljøpakken (i gjennomsnitt ca. 2700 kr per innbygger per år).

- Den viktigste årsaken til dette er at det er etablert to bomstasjoner på vegene til Klæbu for å bidra i finansieringen av vegutbyggingen til Klæbu. Bompengebelastningene for innbyggerne i de øvrige omliggende kommunene varierer mellom ca. 1500 og 1900 kr per år, mens gjennomsnittet i Trondheim er på ca. 1400 kr. Innbyggerne i bydelene «Ytre øst» og Heimdal/Tiller, som omfatter ca. 62 % av byens innbyggere, betaler i gjennomsnitt ca. 1700 kr per år, heter det i rapporten.

LES OGSÅ LEDER: Miljøpakken er nyttig for flere enn trondhjemmerne