Det sier Rødts Arne Byrkjeflot.

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld rammene for hvordan Miløpakken skal vidererføres i perioden etter 2018. Torsdag kveld fattet et bredt flertall i bystyret vedtak om å søke Stortinget om lov til å utvide perioden for bompengeinnkreving med ytterligere fem år. Vedtaket betyr at dersom Stortinget sier ja, så vil bomstasjonene bli stående til 2029, mot 2024 som tidligere vedtatt. Det åpnes også for at innkrevingsperioden kan utvides til 2033.

Øker takstene

I vedtaket ligger også et ønske om å øke grunntaksten i bompasseringene med to kroner, og fire kroner i rushtiden. Samlet sett vil disse endringene bety at det kommer inn ytterligere 4,75 milliarder kroner i bompenger ved å utvide innkrevingen med fem nye år.

Blodig urettferdig

Arne Byrkjeflot reagerer på at det i vedtaket om Miljøpakkens del tre ikke også inneholder en vurdering av hvor bomstasjonene skal plasseres. Fra talerstolen sa Rødts representant at han mener det er blodig urettferdig at bare halvparten av bilistene i Trondheim betaler for å kjøre gjennom bommene.

- Det er merkelig at man ikke skal se på rettferdigheten i selve innkrevingssystemet når man nå tar en ny runde om Miljøpakken. Jeg oppfatter det slik at det er stor støtte i befolkningen for bompenger, men det er liten støtte til hvor bommene er plassert. Systemet vi har er urettferdig, og burde vært gjort noe  med, sa Byrkjeflot.

Ser på saken om to år

Jon Gunnes, kommunalråd for Venstre, avviser en gjennomgang av hvor bomstasjonene skal stå i denne runden. Gunnes mener dette må komme, men ikke før i 2018.

- Det er alltid noen som føler at slike systemer er urettferdige. Man skal huske at i de opprinnelige planene ønsket vi en drivstoffavgift for alle bilistene i Trondheim, men dette lot seg ikke gjennomføre. Men vi skal se på utformingen av innkrevingssystemet, men det tar vi i forbindelse med den store byplanutredningen i 2018, sa Gunnes.

Rødts forslag om å be rådmannen utrede en bomløsning som gir en mer rettferdig fordeling av utgiftene mellom beboerne i de ulike boligområdene i Trondheim og omegn ble ikke vedtatt.