Trondheim kommune og andre offentlige virksomheter har betalt over 300 millioner kroner til det omstridte konsernet Norinvest. Det offentlige må føre mye strengere kontroll med hvem de leier av.