Frp-leder åpner for at Norge skal trekke seg fra konvensjoner som beskytter urfolks rettigheter. Det er det siste vi trenger nå.