Hastverk med å innføre Helseplattformen på sykehusene i Møre og Romsdal kan bli langt dyrere enn å vente.

Etter planen skal sykehusene i Møre og Romsdal innføre Helseplattformen til våren. Det er en dårlig idé. Torsdagens styremøte bør derfor ende med en utsettelse. Noe annet kan ramme pasientsikkerheten både ved St. Olavs hospital og lenger sør i regionen.

Egentlig skulle journalsystemet allerede ha vært i drift i Møre og Romsdal. De mange utsettelsene skyldes at innføringen av Helseplattformen ved St. Olav ikke har gått etter planen, for å si det forsiktig. Da innføringen for sykehusene nord og sør i helseregionen ble utsatt i januar i år, var argumentet at alle ressurser måtte brukes til å rette opp feilene ved St. Olav. Det samme gjelder nå.

Over ett år etter at de tok systemet i bruk, avdekkes fortsatt alvorlige mangler. Det er store svakheter ved brukervennligheten, mange ansatte er overarbeidet, de må ha flere folk på jobb enn vanlig, og avvik setter pasientsikkerheten i fare. Senest forrige uke kom flere nedslående nyheter. Onsdag ble det kjent at fem pasienter ikke er tatt inn til røntgen etter at 44 henvisninger ikke kom fram på grunn av feil i Helseplattformen. Fredag kunne Adresseavisens abonnenter lese at minst 182 pasienter er berørt av feil i legemiddellistene. I et brev til Helseplattformen AS advarer sykehusdirektør Grethe Aasved om at journalsystemet utgjør en trussel mot pasientsikkerheten.

Aasved og St. Olav har åpenbart en egeninteresse av at Helseplattformen bruker alle krefter på å løse problemene ved sykehuset i Trondheim. Og de som påpeker at sykehusledelsen ikke alltid har gjort sin del av jobben, kan ha gode poenger. Likevel virker det åpenbart at verken systemet eller organisasjonen Helseplattformen er klare til å ta på seg flere sykehus allerede om noen måneder. Til det er problemene ved St. Olav for store.

Ulempene av en utsettelse er mange. Det blir dyrt, og det kan gjøre det vanskeligere å følge planene som er lagt for kommuner og fastleger. Likevel bør styret i Helse Møre og Romsdal lytte til sin administrerende direktør, som i innstillingen til torsdagens møte foreslår å utsette innføringen. På lang sikt kan hastverk bli langt dyrere enn å vente.