Norge har manglende logopeddekning. Det rammer mange, flere av de i en sårbar situasjon. Politikerne har gjentatte ganger sagt nei til tiltak som kan endre situasjonen. Og nå trues logopediutdanningen ved NTNU i Trondheim med nedleggelse.