De oppgavene vi som førere av kjøretøyer utfører i dag, vil etter hvert flyttes til maskiner når teknologien gjør det mulig og brukerne etterspør slike løsninger. Det er ingen enkel sak – men vi i Norge er langt framme i skoa.