Det er bra for byen at et prestisjekontor for kultur legges til Trondheim. Det er enda viktigere at Kreativt Norge får til det de skal gjøre.