Helikoptertragedien ved Sotra er en ny påminnelse om at selv med strenge sikkerhetsregimer, kan det skje ulykker.