6. oktober for 80 år siden startet et av de mørkeste kapitlene i vår historie.