En stadig større del av hverdagen vår er avhengig av strøm for å fungere. Bil, kollektivtrafikk, telefon, og ikke minst oppvarming. Det kan vel trygt sies at elektrisitet har kommet for å bli.

Så da blir spørsmålet, hvor skal vi få denne strømmen ifra? Skal vi sette opp enda flere vindmøller som dreper fugler, og som ikke lar seg verken resirkuleres eller gjenbrukes? Satse milliarder på ulønnsomme luftslott som havvind? Bygge ut vannkraft?

Eller skal vi satse på praktiske løsninger som adresserer de faktiske problemene? Løsninger som kan gjennomføres uten store inngrep i naturen, gir god effekt og er kostnadseffektive.

Energidepartementet har avgjort at installasjonene på Haltenbanken skal elektrifiseres. Dette vil koste Trøndelag dyrt. Kapasiteten er rett og slett for liten, og dette vil føre til at det blir underskudd på strøm til industri på land. I tillegg til at strømprisene for forbrukerne kommer til å gå opp.

Mengden strøm som er planlagt og reservert bare ut til plattformene Draugen og Njord er 0,7 TWh i året. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 44 000 husstander pr. år. Til sammenligning er forbruket i Trondheim by på rundt 2,5 TWh i året.

Elektrifisering av sokkelen gir ingen global reduksjon av CO₂ utslipp, kun en kosmetisk «pynting av bruden» for lokalt norsk klimaregnskap. Prisen for strøm til sokkelen er avtalt via industrielle fastpriskontrakter, som ligger langt under markedsprisen.

Dette resulterer i at svingningene i markedsprisen går direkte utover norske husholdninger, som dermed subsidierer strømprisen til norsk oljeindustri.

Fremskrittspartiet vil satse på kjernekraft. Dette er en løsning som er veldig effektiv, krever lite plass og moderne kjernekraft må ansees som en både sikker og bærekraftig løsning.

Men dette er teknologi som tar tid å etablere og bygge ut. Derfor må vi ha en midlertidig løsning og et alternativ slik at vi ikke legger alle våre egg i én kurv.

Denne løsningen heter CCS (Carbon capture and storage) og er en teknologi som eksisterer allerede. Flytende gasskraftverk med karbonfangst og injisering av CO₂ i havbunnen.

Da kan gassen vi henter opp omgjøres til strøm i nærheten av hvor den skal brukes, i stedet for at gassen skal sendes til Tyskland for så å brennes der, og deretter importere strømmen tilbake til Norge.

Her har vi mulighet til å produsere varer vi trenger selv, istedenfor å bare selge råvaren ut av landet som en annen bananrepublikk.

Beregninger viser at med en CCS-løsning så vil vi kunne redusere utslipp av CO₂ på Haltenbanken betraktelig. Et eneste flytende gasskraftverk kan produsere strøm nok, ikke bare til de installasjonene som er vedtatt elektrifisert i dag, men for samtlige på Haltenbanken.

Hvis man tenker enda lengre så kan faktisk en slik løsning også brukes til å produsere strøm som kan føres i land og inngå i energimiksen også på fastlandet.

CCS er en løsning som er klar til å bygges ut. Det eneste som mangler er politisk vilje til å tenke nytt og en vilje til å finne praktiske løsninger på faktiske problemer.

Jeg vil oppfordre politikerne fra alle partier til å se nærmere på denne saken slik at vi kan finne sammen og jobbe for å redusere globalt CO₂ utslipp, unngå uakseptable naturinngrep, og finne gode løsninger til det beste for næringslivet og innbyggerne.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!