Regjeringen vil ha et nytt inntektssystem for kommunene. De må passe seg så ikke dagens urettferdigheter erstattes med nye.

300 kommuner som er såkalt inntektssvake, er invitert til konferanse i Larvik mandag. Der skal de kjempe for mer penger. Konferansen blir arrangert mens regjeringen arbeider med et nytt inntektssystem for kommunene. Særlig de mellomstore kommunene har gode grunner til å være misfornøyde.

Dagens system fører til at de kommer dårlig ut. I Trøndelag har steder som Steinkjer, Stjørdal og Melhus skatteinntekter under gjennomsnittet, men uten at de får tilført særlig med midler gjennom skatteutjevning.

Mange av de minste kommunene i distriktene har et dårligere utgangspunkt, siden de ofte har en eldre befolkning og få personer i yrkesaktiv alder. Dermed får de lave skatteinntekter. Til gjengjeld får de distriktspolitiske tilskudd fra staten, slik at kommuneøkonomien kan bli bedre enn i for eksempel Stjørdal.

Når regjeringen skal foreslå en annen fordeling av penger til kommunene, må de rette opp slike skjevheter. Kommunalminister Erling Sande (Sp) har signalisert at han vil omfordele, men vi vil advare mot en tankegang om å ta enda mer fra de rike og gi til de fattige. I Kommune-Norge er det ikke enkelt å fastslå hvem som er rike.

Store byer med gode skatteinntekter har ofte store utgifter. Dessuten gir de milliardbeløp til andre, mindre rike kommuner allerede i dag. De får et storbytilskudd, men det er sjelden nok til å dekke de ekstra utgiftene. Levekårsundersøkelser viser at Oslo og andre storbyer har sosiale problemer som koster mye penger.

Trondheim befinner seg i en mellomposisjon. Byen har skatteinntekter omtrent på gjennomsnittet, men bidrar med rundt 100 millioner i året til de fattigste kommunene. Økonomien er trang også her i byen, og kommunen ligger an til et betydelig underskudd i 2024. Hvis byen får lavere inntekter, vil det gå ut over innbyggere som trenger hjelp.

Det nye inntektssystemet for kommunene må ikke ramme byene, men bidra til at folk får samme hjelp uansett hvor de bor.