Vil endringen i barneloven føre til at flere barn får kontakt med faren eller moren sin?