Jeg kjenner på en gryende bekymring. Jeg er bekymret på vegne av meg selv.