I år var det 21,9 prosent færre søkere til lærerutdanningene. Det er det laveste søkertallet på 15 år. Situasjonen er alvorlig. I ytterste konsekvens mangler vi så mange lærere frem mot 2050 at elever står i fare for å ikke få undervisning.

På sykepleierutdanningen er det også dystre tall. Søkertallet var 12,5 prosent lavere i år enn i fjor. Det gir Norge store utfordringer med rekruttering til viktige jobber i helse- og omsorgssektoren, en sektor som allerede sliter med å få nok varme hender og kloke hoder.

Årets søkertall til høyere utdanning gjennom Samordna opptak viser også at antallet som hadde realfag som førstevalg sank med 6,6 prosent sammenlignet med 2022. Det er det laveste på ti år. Det er negativt for Norge og dramatisk for vår omstillingsevne.

Privatistene er en studentmasse med store variasjoner i alder, bakgrunn og økonomisk status. Selv blant de studentene som kun ønsker å forbedre vitnemålet er det svært mange som søker seg til helt vanlige utdanninger som sykepleie og lærerutdanninger. Blant privatistene på Sonans ønsker majoriteten seg inn i vanlige og viktige yrker som Norge sårt trenger. År etter år er lærer og sykepleier populære yrker bland privatisten på Sonans.

47,9 prosent av Sonans-studentene oppgir at de trenger realfag for å komme inn på ønsket studie. Uten muligheten til å ta fag som privatist ville vi mistet disse kvalifiserte søkerne til realfagsstudier. Mange som nå velger realfag var kanskje ikke klare for det på videregående. Mennesker utvikles og modnes i ulikt tempo, og et utdanningsløp som også kan bestå av et år som privatist for de som trenger det, vil være av stor betydning for både enkeltindividet og samfunnet på sikt.

Alle skal kunne få en ny sjanse – dette er et prinsipp det er bred enighet om i det norske samfunnet. Om du har tatt uheldige prioriteringer på videregående, var skolelei eller bare fant visse fag utfordrende, sørger privatistordningen for at du likevel får mulighet til å komme inn på de studiene du ønsker. Alle kan ta opp fag, og alle kan få støtte til det. Uten denne ordningen vil Norge miste enda flere fremtidige lærere, sykepleiere og realfagsstudenter.

Sonans tror valgfrihet, fleksibilitet og flere veier inn til høyere utdanning vil gi Norge økt sysselsetting med mangfold av arbeidsdyktige, høykompetente og erfarne arbeidstakere. Vi vil oppfordre til å ikke steng døra for dem som vil. Det har ikke Norge råd til om vi skal være rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Regjeringen er bekymret over søkertallene som skal sikre Norge kritisk arbeidskraft og kompetanse fremover. Samtidig har den et forslag på bordet som vil begrense muligheten for privatister, og rasere en ordning som i flere tiår har bidratt til flere kvalifiserte søkere til høyere utdanning. Norske politikere må sikre tilgangen til arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer.

Slik forslaget står nå mener Sonans og mange som har levert høringsforslag at det vil føre til at færre velger realfag, flere som stryker taktisk, økt karakterpress, økt press på lærere og økte klasseskiller. Totalt vil dette føre til et stort fall i antall kvalifiserte søkere til høyere utdanning. La oss heie frem alle som ønsker seg en ny sjanse gjennom privatistordningen. Dette vil gi oss flere motiverte og kvalifiserte søkere til utdanning. Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.