Det trengs både midletidlige og langsiktige løsninger for å bøte på dette sammenbruddet.