Hvorfor er musikklinja på videregående skole viktig?