Nesten 5500 førsteklassinger i Trøndelag har sin første skoledag mandag. Mens politikerne krangler om hvordan skolen kan bli bedre, kan skolene gjøre mye selv.