Under radaren til folk flest pågår det en kamp om hva slags landbruk vi skal ha. Det bør angå flere enn bøndene.