Det er ikke nok å ha det gøy på konsert. Forventninger om ringvirkninger som befolkningsvekst synes viktigere når kulturkroner skal deles ut.