Argumentene for å innskrenke offentlighetsloven fremstår svært lite prinsipielle.