Landets lokalaviser flommer i disse dager over av leserinnlegg fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og flere om rusbruken blant ungdom, og hvor viktig det er å bruke straff og tvang mot ungdom som bruker ulovlige rusmidler.

Vi i Miljøpartiet De Grønne er ikke så opptatt av moralisering, tvang og straff. Vi er opptatt av hva som fungerer godt, og gir gode liv. Faktum er at norsk ruspolitikk, er en menneskelig katastrofe. Årlig dør altfor mange mennesker, og enda flere havner i utenforskap på grunn av stigmatisering. Dette på tross av at vi har et godt kunnskapsgrunnlag med tiltak som kan bidra til å snu dette. Men, vi gjør ikke dette fordi moralisme og frykt står i veien for å gjøre ting som fungerer.

Alle er enige i at barn og unge ikke bør bruke rusmidler. Verken lovlige eller ulovlige. Men, vi har ingen gode bevis på at straff og inngripende tvang hjelper på dette målet. Det kan derimot gjøre ting verre.

Selv om det ikke blir en rusreform i år, fordi dagens regjering går imot en kunnskapsbasert ruspolitikk betyr det ikke at flere ting ikke kan endres til det bedre. Kommunen er ofte førstelinjetjenesten til barn, unge og voksne som kan ha rusutfordringer. Vi trenger derfor partier i posisjon som er villig til å satse på fordomsfri hjelp og bistand til alle disse gruppene fremfor bruk av tvang og straff. Dette handler både om å bevilge nok penger, men også at politikere skal fronte en holdningsendring fra den mentaliteten straffelinjen representerer hvor medmennesker blir utstøtt.

På sikt vil også en rusreform med avkriminalisering tvinge seg frem, i tråd med vår beste tilgjengelige kunnskap og anbefalinger fra en lang rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner. Men, vi kan gjøre mye i kommunen, og vi kan gjøre det nå.

En grønn ruspolitikk handler om at vi lar moralismen ligge. Så gjør vi det som faktisk fungerer. Sånn bygger vi gode samfunn for alle, for alltid.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.