Sosialhjelp går til dem som trenger økonomisk støtte for å dekke nødvendige utgifter. Da kan ikke summen være så lav at de ikke kan kjøpe nok mat.

Enda en gang får vi en debatt om den såkalte arbeidslinja og hvor mye folk skal få i sosialhjelp. En ny rapport fra forskningsinstituttet Sifo ved universitetet Oslo Met er årsaken til at debatten blusser opp igjen. Rapporten viser at mange som mottar sosialhjelp, har store problemer med å dekke grunnleggende behov. Én av tre har ikke råd til å spise fullverdig middag hver dag. Mange hopper over måltider.

Forskerne har vurdert om de veiledende satsene for sosialhjelp er tilstrekkelige til å dekke et forsvarlig livsopphold. De mener svaret er nei, blant annet på grunn av sterk prisstigning de siste årene. Forskerne har også forslag til hvordan satsene bør øke.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brennas (Ap) kommentar til rapporten er at nivået på sosialhjelpen skal være «nøkternt og forsvarlig». Samtidig legger hun, som tidligere, sterk vekt på arbeidslinja. - Vi må forsikre oss om at sosialhjelpen ikke blir ei fattigdomsfelle. Alle som kan jobbe, skal være i jobb, sier hun til NTB.

Selvfølgelig bør flest mulig være i arbeid. Det gir folk meningsfylte dager og stabil økonomi. At flest mulig arbeider, er også en fordel for fellesskapet. Inntekten fra sosialhjelpen bør ikke være så stor at motivasjonen for å få lønnet arbeid svekkes. Benna har også rett i at satsene må ses i sammenheng med blant annet skattepolitikk, strømstøtte og tiltak som hjelper barnefamiliene.

Men forslagene fra Sifo vil ikke føre til at arbeidslinja rakner. Mange som får sosialhjelp, har så lite penger at de ikke kan dekke sine grunnleggende behov. Selv om flest mulig bør jobbe, vil det alltid være en del som ikke kan. Sosialhjelp er velferdsstatens sikkerhetsnett. Sifo-rapporten viser at det har store hull, som må tettes. Å gi tilstrekkelig hjelp til dem som trenger det mest, bryter ikke med arbeidslinja.

Regjeringen må finne en balanse. Rapporten om sosialhjelp viser at balansen er for dårlig i dag.