Tetthet av lokalsamfunn, størrelse på parker, lokalisering av skoler og butikker, og plassering av veier virker sterkt inn på folks fysiske og psykiske helse.