Vi bør legge til rette for flere storfilmproduksjoner som «Troll 2» .

Før helga avsluttet filmselskapet Motion Blur og Netflix ti dager i Trondheim med opptak til spillefilmen «Troll 2». Den største filminnspillingen som noen gang har vært i Trøndelag har preget byen. Den har sikkert skapt problemer også, med hindringer i trafikken for både kjørende og gående. Uniformerte militære, våpen og trollspor på Marinen kan ha skremt noen. Innspillingen er likevel et eksempel på at den norske insentivordningen for filmproduksjon virker og bør utvides.

Etter mange år med ønsker fra bransjen og mye prat fra politikerne, innførte kulturminister Thorhild Widvey (H) i 2016 insentivordningen for filmproduksjon i Norge. Den er ment å gjør Norge mer attraktiv som innspillingsland for internasjonale film- og serieproduksjoner. Produksjoner som kommer inn under ordningen kan få inntil 25 prosent av kostnadene refundert. Kostnadene må være påløpt i Norge og utbetalt til skattytere i Norge. Refusjon blir utbetalt etter at produksjonen er ferdig, og regnskap er lagt frem.

Mange land har lignende ordninger, for å tiltrekke seg store produksjoner. Det spesielle med den norske ordningen er at den har et årlig tak og ligger under Kulturdepartementet. I år er total ramme for refusjon på 84 millioner, fordelt på «Troll 2» og tre tv-serier. Ifølge Norsk filminstitutt var det i alt 18 produksjoner som søkte denne gang, med til hensikt å bruke 1,1 milliarder kroner på produksjoner i Norge. Bare en brøkdel av det blir altså realisert.

Mye taler for at ordningen burde være mer automatisert og under Næringsdepartementet. Selv en sterkt begrenset ordning har gjort Norge til et mer ettertraktet land for internasjonal filmproduksjon. For at «Troll 2» skal få refundert sine 11,4 millioner, må det dokumenteres at de har brukt drøyt 45 millioner i Norge. Hvis en av tidenes dyreste norske filmer, med troll ved Nidarosdomen, blir vellykket, kan den sikkert lokke noen turister til byen også. Alle de andre ringvirkningene, økonomisk som faglig for flere bransjer, er enda bedre argument for å utvide refusjonsordningen. Det er mye å vinne og lite å tape på det.