20-25 prosent av alle studenter kan ha funksjonsnedsettelser som kan by på utfordringer i studieløpet.