Amerikanske militære styrker i Trøndelag viser tre fundamentale forhold: Norges fortsatte strategiske betydning, vår forsterkede avhengighet og vår forvitrende hær.