Mens Donald Trump ble møtt med en serenade i Manila, ble Canada, Japan og Mexico enige om en ny handelsavtale. Den kommer til å koste amerikanerne dyrt.