I et innlegg 10. april skriver SVs Efia Marie Damba at vegetarisk mat bør være standard i barnehagene, med henvisning til kostrådene. Senterpartiet er uenig i dette av flere grunner.

Forslaget virker både å være basert på manglende forståelse av innholdet i kostrådene, og forutsetningene for å produsere mat i Norge.

Hvis man gjennomgår de nye kostrådene, står det ingenting om at man skal gjøre vegetarisk mat til standardalternativ. Barnehagenes gjeldende anbefaling fra Helsedirektoratet sier derimot at det skal legges opp til et variert kosthold med mye grønt.

Jeg tror det er viktigere å fremheve måltidets betydning som arena for læring og trivsel. Samt at barna bør få økt kunnskap om hvor maten kommer fra – for eksempel ved å delta i innhøsting og slakting.

Trondheim kommune har vedtatt å servere mer lokalprodusert mat. I denne sammenhengen er det viktig å være bevisst på hva som kan produseres lokalt.

Det er kun begrensede deler av matjorda i Trondheim hvor det kan dyrkes plantevekster. På det resterende arealet dyrkes det gress. Dette gresset kan først gjøres til proteiner når det fordøyes av husdyr.

Senterpartiet mener at vi bør utnytte lokalproduserte proteiner, blant annet kjøtt, fremfor å importere bønner og soya.

I Norge har vi fantastiske råvarer som kan inngå i et sunt kosthold for barnehagebarn. Alt fra grønnsaker, fisk, og kjøtt fra sauer som beiter i utmarka. Og det er jo tross alt bedre i et klimaperspektiv.

Vil du at barna i barnehagen skal spise mindre kjøtt? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!