Alliert øving og trening er en viktig og forutsigbar del av de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, og er ikke i strid med baseerklæringen.

I Adresseavisen tirsdag 10.10.2017 spekuleres det i om det planlegges en økning av antallet amerikanske soldater i Norge. Jeg vil understreke at regjeringen ikke har mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om at de ønsker å endre på ordningen vi har avtale om i dag. Regjeringen har derfor ikke tatt stilling til dette.

LES OGSÅ: Hårfin balanse i sikkerhetspolitikken

Amerikanske styrkers øving og trening i Norge er heller ikke i konflikt med den fastsatte basepolitikken, slik noen har hevdet. USA og andre allierte, særlig Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Nederland, har i flere tiår drevet regelmessig øvingsaktivitet i Norge. Det er en del av de lange linjer i sikkerhetspolitikken. Nettopp på grunn av norsk basepolitikk er det avgjørende for oss å ha allierte som øver og trener regelmessig i Norge.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er preget av usikkerhet og komplekse problemstillinger. Regjeringen vektlegger derfor et synlig og sterkt operativt samarbeid med våre allierte. Det innebærer blant annet at amerikanske og andre allierte soldater får øve her i Norge. Dette trenings- og øvingssamarbeidet er viktig for utviklingen av vår egen nasjonale forsvarsevne, samtidig som det gir våre allierte kunnskap om Norge, norsk klima og våre sikkerhetspolitiske utfordringer.

Rotasjonsordningen med styrker fra det amerikanske marinekorpset som for tiden holder til på Værnes er vellykket, og den vil fortsette også neste år.

LES LEDEREN: Værnes utfordrer basepolitikken

Ordningen med amerikansk øving og trening på norsk jord er del av oppfølgingen av rammeavtalen som ble inngått mellom Norge og USA i 2005. Avtalen åpner for utstrakt øving og trening av amerikanske styrker i Norge, noe som også ble fremhevet i utenrikskomiteens enstemmige merknader da avtalen ble behandlet av Stortinget i 2006. I langtidsplanen for Forsvaret, som ble vedtatt av Stortinget i fjor, legges det opp til mer alliert øving og trening i Norge. Det sluttet Stortinget seg enstemmig til.

LES KOMMENTAREN: Og bakom synger Putin

Treningen skal i langt større grad gjennomføres der våre styrker er og opererer til vanlig, og ikke på egne øvingssentre. Det gir også oss økt operativt utbytte. Det er primært britiske, tyske, nederlandske, franske og amerikanske styrker som øver og trener i Norge. I tillegg har vi et godt treningssamarbeid med partnere som Finland og Sverige. En konsekvens av at vi ønsker mer samøving og samtrening, er at vi også må lage planer for hvordan vi praktisk skal løse alt fra overnatting til garasjeplass når briter eller nederlendere øver hos oss.

Enkelte har uttrykt bekymring for russiske myndigheter skal bli provosert av alliert øving og trening, men den allierte tilstedeværelsen i Norge er en viktig og forutsigbar del av de lange linjer og derfor også forutsigbar for Russland.

Vi er åpne om dette, og det er ingen grunn for reaksjoner fra russisk side på at allierte øver og trener i Norge.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Foto: RUNE PETTER NESS