Trondheim kommune bør snarest mulig sørge for at vi får ei permanent trapp ned til vannet som gjør det tryggere å bade på Grillstad.

Politikerne i bygningsrådet blir tirsdag orientert om en sak som tilsynelatende er liten, men som likevel berører viktige prinsipp. Statsforvalteren har avgjort at badetrappa som Trondheims-politikerne vedtok å bygge på Grilstad Marina, er i strid med lovens bestemmelser om bygging i strandsonen.

Saken handler om konflikten mellom dem som bor i dette området og ungdom som kommer dit for å bade. Flere beboere har tidligere klaget på at det blir mye støy når mange unge samler seg i området på godværsdager. Men det er politiets oppgave å hindre bråk, så da politikerne behandlet konflikten i fjor, var det først og fremst sikkerheten til de badende som var tema.

Saken endte med at en del av gjerdet mot vannet skulle rives og at det skulle bygges ei badetrapp. Tre sameier og en velforening i området klaget saken inn for Statsforvalteren. Nå har Statsforvalteren fastslått at trappa er i strid med lovverket.

Saksbehandlerne hos Statsforvalteren fant ut at trappa bryter loven om bygging i strandsonen. Det er selvfølgelig mulig å tolke lovens ordlyd slik – men hensikten med loven er motsatt. Vi har et forbud mot bygging i strandsonen fordi alle og enhver skal ha adgang til slike områder.

«Lovverket skal sikre allmennheten best mulig tilgang langs sjøen», skriver regjeringen på sine hjemmesider. Derfor har vi et forbud mot byggverk som stenger folk ute. Ei badetrapp gir selvfølgelig bedre tilgang til sjøen. Området på Grillstad er dessuten et friområde der kommunen skal legge til rette for flere slags aktiviteter.

Vi mener derfor det må være en enkel sak for Trondheim kommune å søke om dispensasjon, slik at vi kan få ei permanent badetrapp. En slik søknad manglet dessverre i forrige runde.

Ei trapp ved denne brygga vil gjøre det tryggere å bade. Det blir enklere å komme seg opp og ned av vannet. Flere vil få tilgang til sjøen. Det er hele poenget med loven om bygging i strandsonen.