Flere tariffavtaler i utelivet er et skritt i riktig retning.