Nå brennes det bruer. Det er ulmebranner overalt! Siste dagers avgjørelser om Helseplattformen bærer preg av ren overkjøring av fagfolk! Hvor ble det av respekten? Bygging av tillit? Tiltro til egne ansatte?

Som helsepersonell har vi plikt til å redde liv og melde fra om alvorlige feil. Og vi har meldt fra, og meldt fra, og meldt fra, om avvik i Helseplattformen.

Jeg undrer meg fortsatt over hvor mye pasientsikkerheten skal trues, hvor høyt fagfolk må rope – før det tas på alvor.

Vi snakker om et journalsystem, som nå bruker store ressurser på omdømmebygging. Dansk, finsk og amerikansk helsevesen, Statens helsetilsyn, Riksrevisjonen, kommunerevisjonen, Statsforvalteren, FHI, direktøren på St. Olavs, legeforeningen og sykepleierforbundet er alvorlig bekymret for konsekvensene av Helseplattformen.

Betyr dette ingenting?

Pasientenes sikkerhet ivaretas av samvittighetsfulle ansatte, som bruker kompenserende tiltak i form av gule lapper, dobbeltkontroller, skyggeregnskap og ekstra telefonering for å holde kontroll.

Jeg er veldig glad i arbeidsplassene mine. Der er det et inkluderende arbeidsmiljø, et felles fokus på pasientene, deres beste – og deres sikkerhet.

Men nå ser jeg meg nødt til å si opp min stilling som sykepleier på Sykehuset Levanger, dersom journalsystemet Helseplattformen innføres. Jeg opplever det som faglig og etisk uforsvarlig å fortsette, med alle de feil og mangler som er oppdaget.

Min julehilsen går i år til Grethe Aasved, som startet med friskt mot og entusiasme med Helseplattformen på St. Olavs hospital. Ett år senere, slår hun alarm om trusselen mot pasientsikkerheten. Hun har stått opp for sine ansatte. Tatt deres bekymringer på alvor, og frontet det i media. Det står det respekt av!

Min nyttårshilsen går til Helse Møre og Romsdal. Mange av oss i Helse Nord-Trøndelag sender vår fulle støtte til den grundige jobben dere har gjort med risikovurdering av Helseplattformen!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!