Det er rimelig at folk som flytter fra landet må skatte av verdigevinster opptjent i Norge.

Regjeringen foreslår en frist på 12 år for å betale såkalt «exit-skatt». Regelendringen gjelder beskatning av aksjegevinster og tilsvarende eiendeler ved flytting til utlandet. Det er ikke sikkert at skatteskjerpelsen vil hindre velstående nordmenn i å flytte til Sveits framover. Likevel er det lett å stille seg bak prinsippet om at nordmenn som flytter til utlandet, bør skatte av gevinst de har opparbeidet seg mens de bodde i Norge.

De nye skattereglene vil gjelde fra og med 20. mars. Om de blir vedtatt, er det for sent å flytte for nordmenn som vil unngå følgene av regelendringen. En såkalt exit-skatt har vært diskutert over tid i Norge, særlig etter at en rekke nordmenn med store formuer har meldt flytting til Sveits. Endringen er i tråd med en anbefaling i Skatteutvalgets rapport fra 2022. Mens de foreslo at skatten på gevinst opparbeidet i Norge måtte betales innen sju år, foreslår regjeringen at den må betales innen 12 år.

Forslaget innebærer at aksjegevinster beskattes selv om de ikke realiseres. Det gjør at det blir vanskeligere å unngå skatten eller stadig å utsette den, slik mange har gjort. Det er nok andre skatter, som formuesskatten, som har størst påvirkning på strømmen av norske skatteflyktninger. På den annen side er det rett og rimelig at nordmenn som tar med seg pengene og drar, må skatte av verdistigning i tiden de har bodd i Norge.

Samfunnsøkonom Ragnar Torvik ved NTNU, som ledet Skatteutvalget, sier til NRK at endringen regjeringen foreslår, er fornuftig. Skatteadvokat Bettina Banoun, som var den eneste i utvalget på elleve som var imot en slik endring, mener ordningen er tvilsom etter EØS-retten. Hun sier til NRK at den vil føre til at ingen rike vil flytte til Norge. Vi har liten tro på at en tetting av et skattehull, som ordningen legger opp til, vil løse alle problemene med skatteflukt. Ironisk nok vil sannsynligvis de som tjener mest på ordningen, etter staten, være nettopp skatteadvokater. Det er likevel et godt prinsipp og bra for den generelle skattemoral at folk må gjøre opp for seg når de flytter.